Līga Jupatova

Līga Jupatova, RTU Dizaina fabrikas projektu vadītājas asistenteShare

Līga Jupatova