Astrīda Rijkure

Latvijas Universitāte pētnieks, Latvijas Jūras akadēmija asociētā viesprofesoreShare

Astrīda Rijkure