Meklējam stāstniekus!

Piedāvājam tev kļūt par daļu no festivāla iNOVUSS, lai veicinātu zināšanu apmaiņu, palīdzētu izplatīt lieliskas idejas un sekmētu izcilību!
Piedalies, lai tevi redz un sadzird tehnoloģiskās jaunrades un inovatīvās uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībnieki un interesenti.
Lūdzu, aizpildi pieteikšanās formu. Visa ievāktā informācija tiks izmantota tikai, lai sazinātos ar tevi par iespējām uzstāties festivālā iNOVUSS.

 

We are looking for storytellers!

We offer you to be part of INOVUSS festival and help us spread knowledge, great ideas and excellence!
Join us to be heard and seen by the innovative entrepreneurship ecosystem and others.
Please, fill in the fields below. The information will be used solely to contact you about your presentation at the festival iNOVUSS.

Papildu informācija

  • Skaidrs uzstāšanās/prezentācijas nosaukums ir vēlamāks nekā poētisks – neliec apmeklētājiem lauzīt galvu par uzstāšanas iespējamo saturu.
  • Norādi pēc iespējas precīzāku uzstāšanās/prezentācijas aprakstu. Apraksti, kas ir neskaidri un nepilnīgi, var netikt ņemti vērā – paskaidro, ko dalībnieki uzzinās no tavas runas, ar kādiem iespaidiem vai zināšanām tie atstās festivālu.
  • Tavai prezentācijai jābūt atbilstošai festivāla mērķiem un/vai tēmām.

Additional information

  • We prefer a clear title of the presentation over a poetic one – it will be easier for attendees to figure out what you’ll be talking about.
  • Please submit a precise description of your presentation. Confusing and incomplete descriptions may not be taken into account. Help attendees understand what impressions or knowledge your presentation will give them.
  • Your presentation should reflect goals and/or topics of the festival.
Dalies:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Top